Záruční podmínky tiskových strojů Kyocera


Záruční podmínky tiskových strojů Kyocera obchodní firmy ERACOMP s.r.o. se sídlem Opatovická 156/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 06769691, DIČ: CZ06769691, registrované pod spisovou značkou C 288533 Městským soudem v Praze pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eracomp.cz


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 1. Společnost ERACOMP s.r.o. poskytuje záruční podmínky na tiskové stroje Kyocera ve dvou úrovních.
 2. Zákazník (kupující) si při koupi může zvolit, jakou úroveň záručních podmínek vyžaduje.
2. ÚROVNĚ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK KYOCERA
 1. Standardní základní záruční doba
 2. Nadstandardní záruční doba.
3. DÉLKA TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ OCHRANY
 1. U standardní úrovně a v případě prodeje strojů formátu A4 a A3 je poskytována zákonná záruka v délce 12 měsíců v případě nákupu realizovaného podnikatelským subjektem, 24 měsíců v případě nákupu fyzickou osobou - spotřebitelem.
 2. U nadstandardní úrovně a v případě prodeje strojů formátu A4 je poskytována zákonná záruka v délce 24 měsíců v případě nákupu realizovaného podnikatelským subjektem, 24 měsíců v případě nákupu fyzickou osobou - spotřebitelem.
 3. U nadstandardní úrovně a v případě prodeje strojů formátu A3 je poskytována zákonná záruka v délce 36 měsíců v případě nákupu realizovaného podnikatelským subjektem, 36 měsíců v případě nákupu fyzickou osobou - spotřebitelem.
4. PODMÍNKY NADSTANDARDNÍ ZÁRUČNÍ OCHRANY
 1. Kupující, který při nákupu požaduje poskytnutí nadstandardní záruční ochrany, je povinen se strojem zakoupit současně jednu sadu tonerových kazet dle platného ceníku společnosti ERACOMP s.r.o. a nadále odebírat od společnosti ERACOMP s.r.o. veškerý spotřební materiál nezbytný k provozu zakoupeného tiskového stroje Kyocera po celou dobu trvání nadstandardní záruční ochrany, tedy v délce 24, či 36 měsíců ode dne nákupu stroje.
 2. Poruší-li kupující podmínky nadstandardní záruční ochrany dle předchozího odstavce č. 1 článku 4, nadstandardní záruční ochrana zaniká. Zjistí-li prodávající zpětně jakékoliv předchozí porušení podmínek nadstandardní záruční ochrany, je oprávněn po kupujícím požadovat náhradu vydaných nákladů za proběhlý i připravovaný servis a úhradu vzniklé škody v plné výši a rozsahu.
 3. Prodávající se zavazuje, že nebude za spotřební materiál účtovat kupujícímu vyšší ceny, než jsou doporučené aktuální prodejní ceny společnosti KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o..
  5. VZNIK NADSTANDARDNÍ ZÁRUČNÍ OCHRANY
  1.  Nadstandardní záruční ochrana je poskytována ode dne nákupu, či instalace stroje. Délka trvání nadstandardní záruční ochrany je uvedena na dodacím listě vystaveného k faktuře - daňovému dokladu.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.8.2018.